Tag - kum

Što je u Kumu istina, a što samo priča?

Klasik Francisa Forda Coppole, baziran većim dijelom na istoimenoj knjizi Maria Puza koji je i sam sudjelovao u produkciji filma, sadrži u sebi mnoge reference...