Tag - mafija

Što je u Kumu istina, a što samo priča?

Klasik Francisa Forda Coppole, baziran većim dijelom na istoimenoj knjizi Maria Puza koji je i sam sudjelovao u produkciji filma, sadrži u sebi mnoge reference...

7 pravih mafijaša u Carstvu poroka

Doba prohibicije u SAD-u, kao i akteri iz kriminalnog miljea toga vremena i prostora, već su dugo vremena inspiracija mnogim filmašima i serijašima koje volimo...